Natijalar Urinishlar Izoxlar
#59. 3 yoki 5 ning ko'paytmalari
TimeLimit: 1000ms MemoryLimit: 16MB Qiyinchiligi: 10%
oddiy

Muallif: Saidakbar Narzullayev

Agar 10 dan kichik 3 yoki 5 ga karrali barcha natural sonlarni sanab chiqsak, [3, 5, 6, 9] ni olamiz va ularning soni 4 ta.

N sonidan kichik bo'lgan 3 yoki 5 ga bo'linadigan natural sonlar sonini toping .

If we count all natural numbers less than 10 that are multiples of 3 or 5, we get [3, 5, 6, 9], and there are 4 of them.

Find the number of natural numbers less than N that are divisible by 3 or 5.

Если мы посчитаем все натуральные числа меньше 10, которые кратны 3или 5, мы получим [3, 5, 6, 9], а их 4.

Найдите количество натуральных чисел меньше N, которые делятся на 3 или 5.


Kirish ma'lumotlari:

Bitta qatorda natural N (1<= N <= 109) soni kiritiladi .


Chiqish ma'lumotlari:

Natija sifatida masala javobini  ekranga chiqaring .


Testlar:
# Kirish oqimi Chiqish oqimi
1 3 1
2 6 3

Kechirasiz siz masalani yechish uchun tizimga Kirishingiz yoki Ro'yxatdan o'tishingiz kerak

Sozlamalar


Navigatsiya.

Sozlamalar